News

Welkom in de toekomst!

Welkom in de postindustriële wereld! In de komende paar dagen zal je meerdere artikelen, blogs, interviews en columns zien verschijnen. Deze worden geschreven door de aanwezige studenten van de opleiding Science Communication & Society. Al deze artikelen zijn gelinkt aan de gebeurtenissen van de workshop in het Lorentz Center. Er wordt een grote diversiteit aan besproken onderwerpen aangekaart, zoals human enhancement, toekomstige technologieën en duurzaamheid. Wij hopen dat je de verslaggeving interessant zal vinden, maar we hopen vooral dat het je aan het denken zet over de toekomst!

Peter Damen & Jordy van Kampen, Hoofdredacteuren

Welcome to the future!

Welcome to the post-industrial world! Over the next few days you will see multiple articles, blogs, interviews and columns appearing. These will be written by the attending master students of the Science Communication & Society program. All these articles are linked to the happenings during this workshop in the Lorentz Center, covering a large range of the subjects discussed there, such as human enhancement, future technologies and sustainability. We hope that you will enjoy the coverage, but more importantly, that it will make you think about the future!
 

Peter Damen & Jordy van Kampen, Editors-in-chief

 Inhoud
Content

BINCbits

Interessante quotes en uitspraken van de deelnemers
Interesting quotes and sayings from the participants  

BINCuriosity

Vragen van kinderen beantwoord door de wetenschappers
Questions from children answered by scientists

BINCterviews

Ontmoet de wetenschappers
Meet the scientists

BINCmisc

Interessante feitjes van de workshop
Interesting tidbits from the workshop

BINC News

Nieuwsverslagen van de verschillende sessies
News coverage of the various sessions