Month: October 2015

Hero

This week the students of the course SCS fundamentals are participating in the Lorentz workshop ‘An Emerging Technological and Societal Transition: Preparing for the Post-Industrial World’. Here, scientist of different fields work together to answer some of the questions concerning our somewhat science fiction-like future. The workshop’s focus lies on future prospects and science’s impact…

Read more

Coming of age

For thousands of years, mankind has been progressing through its turbulent life. Contrary to an actual individual’s life stages, this aging advances all-but linearly. The main cause for this is that human development occurs almost analogous to technological progress. The discovery of fire could be depicted as our first crawl, while likewise, the invention of…

Read more

Babyproductie

“Zal er in de toekomst een andere manier zijn om een kindje te krijgen?” -  Emma , 10 jaar “Nou, dat kunnen we nu eigenlijk al. Dan nemen we een eicel van een vrouw en een spermacel van een man en dan laten we die samensmelten in een lab. Dit wordt vervolgens geplaatst in de…

Read more

Blikkenman zoekt hart

“Hebben robots ook gevoelens?” -  Rowena, 11 jaar “De robots van nu zijn nog supereenvoudig en hebben een zeer beperkte mate van gevoel. Een robot kan bijvoorbeeld voelen of hij ergens tegen aan botst, maar hij heeft er geen idee van wat een andere robot van hem vindt. Robots hebben nu nog geen bewustzijn. Maar…

Read more

Ongelimiteerde technieken

Technologie is vooruitgang. Dit is een algemeen geaccepteerde uitspraak, maar is dat wel correct? De geschiedenis heeft ons geleerd dat aan alles een einde zit. Dus ook aan de technologische vooruitgang. Wanneer weten we dat we het plafond hebben bereikt? En welke gevolgen heeft dat voor de heersende cultuur? Culturele gevolgen Elke technologische ontwikkeling heeft…

Read more

Artificial life, a father – daughter documentary

During the workshop ‘An emerging technological and societal transition:preparing for the post-industrial world’, scientists of different fields are present. Between all the names of these scientists, the name Kristina Korsholm, a model, actress, producer, and writer was unexpected. Elite Models Copyright: PK Images Kristina told that she was born in Elsinore in Denmark. There she was raised in…

Read more

Smeltkroes

“Zonder technologie zouden wij niet bestaan” (Doyne Farmer), “Complexe systemen vereisen nieuwe vormen van verhalen” (Susan Stephney), “Beveiliging is de sleutel tot de economie” (Stephen Engberg), “Ik ben hier op zoek naar hoop, positiviteit en enthousiasme” (Kristina Korsholm). Zoveel mensen, zoveel inzichten en onderzoeksgebieden. Allemaal hier verzameld in het Lorentz Center in Leiden om te praten…

Read more

Melting pot

“Without technology, none of us could exist” (Doyne Farmer), “Complex systems require new forms of narratives” (Susan Stephney), “Security is the key to economics” (Stephan Engberg), “I look here for hope, positivity and enthusiasm” (Kristina Korsholm). So many people, so many insights and research fields. All gathered here at the Lorentz Center in Leiden to talk…

Read more